УЗНАШХ нийт 12

3-р байр эзлэв
2019-02-28 12:11
Сумын ИТХ-ын дэргэдэх АШХороо 2018 оны ажлаараа Өмнөговь аймагтаа 3-р байр эзлэв
ОИТГишүүдийн эгнээ өргөжив
2018-12-31 15:59
Сумын хэмжээнд ОИТГишүүд 26 элсэж АШХороо малтай болж цөөн малтай өрхөд гэрээгээр маллуулж малжуулах бодлого баримталж эхэллээ.
"Таны дэм-бусдад инээмсэглэл" аян өрнүүлж байна.
2018-10-09 18:13
Албан газруудаар аялуулж байна
Бэлэн бай
2018-08-17 15:04
Хур бороо элбэгшихийн чацуу үер усны аюул, шавар ихсэж байгаатай холбогдуулан малчид иргэдэд сэрэмжлүүлэг өгч ажиллаж байна.
"Таны дэм-бусдад инээмсэглэл" аян өрнүүлж байна.
2018-07-03 15:41
Төхөм багийн Засаг дарга Э.Мөнхургамал, Наран багийн Засаг дарга Д.Идэрцог нар ОИТГ-ээр элсэж малчдаа сайн үйлсийн аянд уриалж байна.
ЗДТГ-ын хамт олон МУЗН-ийн гишүүнээр элслээ
2018-06-27 15:42
Аяныг ЗДТГ-аас эхлүүлж хамт олноороо МУЗН-ийн гишүүнээр элсэж сумын ИТХ-ын дарга Л.Бурмаа, сумын Засаг даргын орлогч Ш.Дөшболд, Тамгын дарга Т.Отгонбаатар, Улсын бүртгэгч Б.Сүрэнхүү нар Онцгой ивээн тэтгэгч гишүүнээр элсэж, бусад мэргэжилтнүүд гишүүнээр элслээ. Аяныг д..
Малчдын гэр орон уерт автлаа
2018-06-26 14:26
Тус сумын нутаг Гол овоон хэц, Чандманы хоолойгоор 2018 оны 6-р сарын 25-ний шөнө уулнаас үерийн ус бууж малчдын гэр орон, машин, хашаа бууц усанд автаж хувцас хоол, тавилга эд хогшил нь норж 25000,0 төгрөгийн орчим хохирол гараад байна. Сумын ИТХ-ын дарга Л.Бурмаагаар..
Гишүүдийн эгнээг өргөтгөв
2018-06-13 20:30
Малчдын Ивээн тэтгэгч гишүүн шинээр элсүүлж, 2018 оны татвараа төвлөрүүлж, гарын авлага материалаар ханган Хөдөө тал дээр малчдын бэлчээрт ажиллалаа
Дэлхийн цусны донорын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлнэ
2018-06-11 15:51
Бусдын төлөө цусаа өгч амьдрал бэлэглэгч Хүндэт донорууд Д.Цэдэвдүрэв, Х.Цогзолмаа, Х.Нанжид, Х.Нанзад, Т.Бүдээ агсан нартаа мэндчилгээ хүргэн Дэлхийн цусны донорын өдрийг тохиолдуулан иргэд олон нийтэд сэтгэгдэлийг сонсгон, сургалт арга хэмжээ зохион байгуулахаар..
"Таны дэм-бусдад инээмсэглэл" аян өрнүүлж байна.
2018-06-11 12:21
Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын дунд нөөц хөгжүүлэх хандивын хайрцаг сумын ИТХ, ЗДТГ-ын Угтах үйлчилгээнд байрлаж иргэд баяртайгаар хүлээн авч хандиваа өргөж эхэллээ. Мөн 50,0 төгрөгөө аймгийн ДШХ-ны дансанд төвлөрүүлэн Наран багийн өндөр настан А.Халтар..
Сургалт хийв
2018-03-20 12:17
П.Чойнидын нэрэмжит БДС-ийн 8,12 -р ангийн 30 сурагчид "Эмнэлгийн анхны тусламж үзүүлэх" тухай сургалтыг сумын ИТХ-ын Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга Д.Мөнхцэцэг, аймгийн УЗНДШХ-ны мэргэжилтэн Т.Оюунтуяа нар хамтран зохион байгуулав.
Татварын тухай сургалт зохион байгууллаа.
2014-10-16 16:03
Иргэн таны жилд төлөх ёстой 6000 төгрөгийн хураамжийг сумын УЗАШХороонд төвлөрүүлж аймгийн болон дунд шатны УЗХороонд төвлөрүүлдэг. Та иргэний үүргээ ухамсарлаж татвараа сэтгэл харамгүйгээр багийн ИНХ-ын дарга нартаа өгч үнэмлэхээ авах ёстойг сануулая..