ГХУСАЗСЗөвлөл нийт 6

Эрэгтэйчүүдийн зөвлөлтэй уулзалт зохион байгуулав
2018-12-31 16:25
АА-ийн хамаарал бүхий цөөн тооны иргэздтэй өглөөний цай уулзалт хийж эрэгтэйчүүдийн санал бодлыг сонсож сумын удирдлагууд, ГХУССЗ, цагдаагийн байгууллага хамтрав
Сургалт зохион байгуулав
2018-06-26 14:32
Архигүй Өмнөговь хөтөлбөрийн хүрээнд сумын ЭМТ-ийн эмч Ц.Долгормаа, сумын Хэсгийн төлөөлөгч Ганболд нар иргэдэд сургалт хийж тухайн сэдвээр АХА тэмцээн явуулж цэнгээнт бүжиг явуулж нэгэн оройг идэвхитэй хөдөлгөөнтэй өнгөрөөлөө
Сургалт хийлээ
2018-06-04 15:57
Иргэдийн дунд эд хөрөнгийн хадгалалт хамгаалалт, туслах малчинтай ажиллах гэрээ хийх талаар 3 багийн иргэдэд сургалт хийсэн нь үр дүнтэй байлаа
Сумын ГХУССЗөвлөл тайлангаа иргэдэд тавив
2018-03-20 11:12
Сумын ГХУССЗөвлөл 2017 оны ажлын тайлан, 2018 оны 1-р улирлын ажлын явцыг танилцуулан иргэдээс саналын хуудсаар саналыг авлаа. Мөн Монгол цэргийн баярын өдрөөр сумын Эрэгтэйчүүдийн зөвлөлтэй хамтран буухиа, буудлага, спортын арга хэмжээ,"Гэр бүл", "Эрүүл амьдрах" дадал..
Сумын ГХУССЗөвлөл
2017-04-07 17:11
Сумын ГХУССЗөвлөлийн бүрэлдэхүүнээ шинэчлэн байгуулж 2017 оны ажлын төлөвлөгөөгөө батлуулан иргэдэд мэдээлэл хийж сургалт зохион байгуулав.