Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө нийт 1

3 үеийн чуулга уулзалт хийнэ
2018-07-03 15:46
Тус сумын газар нутаг гандуу байгаа учир иргэдийн дунд 3 үеийн чуулга уудзалтыг 8-р сарын 2-нийүед зохион байгуулж 3 багийн иргэдийг 10-т болгон хольж хуваарилан туршлага солилцох уралдаан тэмцээн явуулахаар төлөвлөн саналыг авч байна.