СУМЫН ИТХ нийт 4

Багуудын 2-р улирлын ИНХ зарлав
2018-06-28 09:23
Төхөм, Баян, Наран багуудын 2-р улирлын ИНХ-уудыг баг бүрийн төвд нь 2018 оны 7-р сарын 1,2,3-ний өдрүүдэд хийж баг тус бүр өөрийн дотоод асуудлаа хэлэлцэж шийдвэр гаргах, Багийн ИНХ, Засаг даргынхаа хагас жилийн ажлын тайланг сонсох, цаг үеийн мэдээлэл өгнө.Сумын уди..
Отрын малчдын дунд төрийн үйлчилгээг хүргэв
2018-06-13 20:24
Ган зудтай, малчид отор нүүдэлтэй байгааг харгалзан сумын ИТХ,ЗДТГ-ын мэрэгжилтнүүд, удирдлагууд, аймгийн ЗДТГ-ын ажлын хэсэгтэй хамтран Гурван сайхан уулын ард хөдөө "Нээлттэй хаалганы өдөр" зохион байгуулж төрийн үйлчилгээг шуурхай цогц байдлаар хүргэж Баяндалай, Ноё..
2017 оны ажлаа дүгнүүлэв
2018-03-20 12:05
Аймгийн хэмжээний 15 сумдаас тус сумын ИТХ-ын ажил 2017 оны ажлаараа 3-р байранд орлоо.
Танилцуулга
2017-04-07 16:48
Орон нутгийн 7 дах удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд 21 төлөөлөгч сонгогдсоноос МАН-аас 12, АН-аас 8, бие даагч 1-тэй. Тэргүүлэгч 7-оос бие даагч 1, МАН-аас 4, АН-аас 2 сонгогдон ажиллаж байна. Сумын ИТХ нь хурлын дарга, а..